RMIT Counselling Services

RMIT Counselling Services เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ ทาง RMIT English Worldwide, Thailand จัดเตรียมไว้สำหรับช่วยประสานงานให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อที่ Melbourne, Australia และเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน จึงใช้ชื่อเฉพาะว่า ITEC ในการติดต่อกับทาง RMIT University และ Immigration

ITEC จะให้บริการคล้ายกับ Education Agent เพียงแต่ช่วยดำเนินการสมัครให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อที่ RMIT English Worldwide, Melbourne และ RMIT University เท่านั้น

เรายินดีให้คำปรึกษา ช่วยคิดและค้นหาโปรแกรมที่เหมาะสม ดำเนินการสมัคร ทำวีซ่า ประสานในการจัดหาที่พัก และรถรับจากสนามบินที่ Melbourneไปส่งยังที่พักที่จัดเตรียมไว้ รวมไปถึง Pre-departure briefing เพื่อให้ความเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเดินทาง จนกระทั่งเมื่อเดินทางไปถึงแล้ว

ซึ่งการให้บริการทั้งหมดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม เพราะถือเป็นบริการของ RMIT English Worldwide, Thailand ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอยู่แล้ว